Systemy emerytalne
Jak zagwarantować świadczenia emerytalne.

1. Czy potrzebny jest nam powszechny system emerytalny ?

Jednym z podstawowych problemów, które musi rozwiązać każde społeczeństwo, jest zapobieżenie nędzy znacznej części starszych ludzi, którzy ze względu na wiek nie są już w stanie kontynuować pracy zarobkowej. Nie można bowiem liczyć na to, że prawie wszyscy pracujący w okresie swojej aktywności zawodowej, samodzielnie odłożą środki, które zapewnią im utrzymanie po przejściu na emeryturę. Wynika to m.in. z tego, że dla młodych ludzi perspektywa emerytury jest tak odległa, że nie stanowi realnego problemu. Ponadto często liczą oni na to, że będą bogaci i w związku z tym nie muszą systematycznie oszczędzać na emeryturę, co niestety nie zawsze się sprawdza. Główny problem dotyczy jednak osób o niskich zarobkach, które aby odłożyć na minimalną emeryturę, musiałyby ograniczyć i tak już niski poziom życia. Ponieważ ich niskie wynagrodzenia wynikają z bardzo dużej  konkurencji na rynku pracy w ich zawodach, jedynie powszechne obciążenie wynagrodzeń składką emerytalną wywołuje wśród nich solidarną postawę negocjacyjną wobec pracodawców i skłania tych ostatnich do co najmniej częściowego jej zrekompensowania poprzez podniesienie wynagrodzeń. Dopiero więc obowiązkowe pobieranie składek umożliwia i zapewnia uczestniczenie osób o niskich dochodach, oraz udział pozostałych pracujących, w powszechnym systemie emerytalnym, którego celem jest zagwarantowanie środków do życia wszystkim, którzy zakończyli już działalność zawodową. Oprócz zapewnienia ochrony biedniejszej części społeczeństwa, system ten chroni również nieprzezornych i tych, którzy w różnych okolicznościach utracą swój majątek. Natomiast te osoby, które samodzielnie zabezpieczyłyby sobie środki na starość, chronione są przed funkcjonowaniem w otoczeniu licznych rzesz starych ludzi proszących o pomoc, czego nie doceniają dopóki funkcjonuje powszechny system emerytalny.  Ponieważ do nakładania na obywateli obowiązkowych danin i redystrybucji dochodów uprawnione jest jedynie państwo, dlatego to ono musi być organizatorem powszechnego systemu emerytalnego i ponosić pełną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.